မဂၤလာပါ။ MyanmareLottery.com မွ ႀကိဳဆိုပါဧ။္ ....ထီေပါက္စဥ္ အစီအစဥ္မ်ား ေျပာင္းလဲ ထားပါသျဖင့္ ထီဆုႀကီးမ်ား (က်ပ္သိန္း ၁၅၀၀ မွ က်ပ္သိန္း ၂၀၀ အထိ) ကို လစဥ္ (၁) ရက္ေန႔ နံနက္ ၁၀ နာရီခြဲတြင္စတင္တိုက္စစ္ႏိုင္မည္ျဖစ္ၿပီး၊ မဂၤလာစံုတြဲ က်ပ္သိန္း ၁၀၀ ႏွင့္ က်န္ဆုေသးမ်ားအား (၁) ရက္ေန႔ ညေနပိုင္းႏွင့္ (၂)ရက္ေန႔ အေစာပိုင္းမ်ားတြင္ တိုက္စစ္ႏိုင္မည္ ျဖစ္ပါသည္။...... အဆင္မေျပမႈမ်ား၊ အခက္အခဲမ်ား ရွိပါက support@myanmarelottery.com သို႔ ဆက္သြယ္ အကူအညီေတာင္းခံႏုိင္ပါသည္။ ...... အၾကံေပးလိုသည္မ်ား ရွိပါက suggestion@myanmarelottery.com သို႔ ေပးပို႔ႏိုင္ပါသည္။..... အခေၾကးေငြျဖင့္ ေၾကာ္ျငာမ်ား ထည့္သြင္းလိုပါက enquery@myanmarelottery.com သို႔ ဆက္သြယ္စံုစမ္း ေမးျမန္းႏိုင္ပါသည္။ .........လာေရာက္လည္ပတ္သူမ်ား ထီဆုၾကီးမ်ားဆြတ္ခူးႏိုင္ၾကပါေစ ။

free hit counters

Myanmar e-Lottery mobile application download

သိန္းဆုႀကီးမ်ား

Collapse app
က်ပ္သိန္း (၁၅၀၀) ဆုႀကီး
ခ 
739824
က်ပ္သိန္း (၁၀၀၀) ဆုႀကီး
ဝ 
514012
က်ပ္သိန္း (၅၀၀) ဆုႀကီး
န 
382395
က်ပ္သိန္း (၃၀၀) ဆုႀကီး
ဍ 
368133
ဈ 
516213
က 
761267

မဂၤလာစံုတြဲ ႏွင့္ အျခားဆုႀကီးမ်ား

Collapse app
က်ပ္သိန္း (၁၀၀) ယူနစ္ဆုႀကီး
ဇ 
225055
 
ဓ 
311265
 
ဌ 
355333
 
ဋ 
366195
 
ယ 
423496
 
သ 
531575
 
ဝ 
561977
 
ဏ 
562228
 
အ 
767691
 
ဟ 
773413
 
ထ 
824985
 
ဈ 
862349
 
ကဂ 
925879
 
မ 
927454
 
ဈ 
956646
 
ကဂ 
965552
 
က်ပ္သိန္း (၂၀၀) ဆုႀကီး
ထ 
202306
 
ဝ 
319681
 
က 
411064
 
ဋ 
425900
 
ဒ 
655317
 
ခ 
881692
 
ဍ 
953635
 

ဆုမဲအေသး ေပါက္ဂဏန္းမ်ား

Collapse app
က်ပ္ (၅) သိန္းဆု
ဝ 
710027
  
က်ပ္ (၃) သိန္းဆု
ပ 
216088
  
ဂ 
297583
  
ယ 
475552
  
ဎ 
522617
  

ဆုမဲအေသး ေပါက္ဂဏန္းမ်ား

Collapse app
က်ပ္ (၂) သိန္းဆု
ဟ 
392850
  
တ 
404919
  
ပ 
594362
  
ဆ 
729105
  
ဇ 
830087
  

ဆုမဲအေသး ေပါက္ဂဏန္းမ်ား

Collapse app
က်ပ္ (၁) သိန္းဆု
လ 
105776
 
ဃ 
108188
 
င 
118908
 
ရ 
169906
 
ဇ 
173329
 
စ 
174377
 
အ 
181911
 
ဎ 
182034
 
လ 
185305
 
ဖ 
188028
 
ည 
188741
 
န 
189234
 
လ 
190488
 
ရ 
193941
 
ခ 
197202
 
ဓ 
208408
 
ခ 
215375
 
ဖ 
219422
 
ဗ 
220761
 
လ 
231123
 
ရ 
244548
 
ယ 
257752
 
ခ 
258084
 
က 
265528
 
ဘ 
270007
 
ပ 
299056
 
စ 
314875
 
ဘ 
319704
 
သ 
323344
 
တ 
331773
 
ဎ 
336891
 
မ 
342300
 
အ 
351147
 
ဝ 
355323
 
ဓ 
355696
 
န 
356281
 
ည 
370669
 
ည 
375402
 
မ 
379608
 
လ 
380635
 
ခ 
391165
 
ဈ 
391305
 
တ 
406046
 
ယ 
407251
 
င 
418200
 
အ 
418743
 
ဠ 
431224
 
ကဂ 
434058
 
အ 
443910
 
ကက 
457076
 
တ 
462946
 
ဎ 
489797
 
ဒ 
492379
 
တ 
492881
 
ည 
496802
 
ဆ 
504597
 
ဗ 
518374
 
ဂ 
558187
 
ဠ 
559605
 
ထ 
573037
 
ခ 
580501
 
ဇ 
589887
 
န 
598948
 
ဝ 
599254
 
န 
608632
 
ခ 
609971
 
ဃ 
629648
 
ဒ 
641053
 
လ 
651996
 
သ 
655476
 
တ 
655562
 
တ 
655992
 
ဈ 
674155
 
န 
680227
 
ဏ 
690083
 
စ 
692398
 
န 
693993
 
ထ 
701348
 
မ 
710202
 
ဘ 
719190
 
ဃ 
727291
 
ဌ 
770462
 
ယ 
788198
 
ဟ 
791625
 
င 
797021
 
ဇ 
809055
 
ကဂ 
812620
 
ဒ 
817215
 
ဈ 
817864
 
တ 
820788
 
လ 
831536
 
ကခ 
833324
 
ဏ 
847939
 
စ 
861227
 
ပ 
869770
 
ကက 
890667
 
ကက 
891903
 
ဖ 
915742
 
ဝ 
916178
 
က 
933554
 
လ 
935131
 
ဃ 
938808
 
ဘ 
966506
 
ဝ 
972808
 
ဖ 
987953
 
ဘ 
997206
 
 

ထီေဗဒင္ တြက္ၾကမယ္

Collapse app

ထီနံပါတ္ တိုက္စစ္ရန္

Collapse app

:: Search Form ::

အႀကိမ္ : 
အကၡရာ : 
နံပါတ္ : 
 

:: အကၡရာမတူ ဂဏန္းတူ ::

အႀကိမ္ : 
အကၡရာ :   မွ   အထိ 
နံပါတ္ : 
 

:: အကၡရာတူ ဂဏန္းမတူ ::

အႀကိမ္ : 
အကၡရာ : 
နံပါတ္ :  မွ
  အထိ
 

ျမန္မာ ျပကၡဒိန္

Collapse app
တနဂၤေႏ တနလၤာ အဂၤါ ဗုဒၶဟူး ၾကာသ ေသာၾကာ စေန
30
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10

(၂၈၆)ႀကိမ္မွစ၍ ေအာင္ဘာေလမိတ္သဟာပူးတြဲဆု

က်ပ္သိန္း (၁၅၀၀) ဆုႀကီးတြင္ အကၡရာႏွင့္ေရွ႕ဂဏန္း(၂)လံုး အစဥ္လိုက္တူပါက က်ပ္ ငါးေသာင္း ရရွိပါမည္။

က်ပ္သိန္း (၁၀၀) ဆုႀကီး မဂၤလာစံုတြဲစနစ္တြင္
အကၡရာလြဲ ဂဏန္း(၆)လံုးတူပါက ဆုေငြ(၁၀)သိန္း
အကၡရာတူ ဂဏန္း(၅)လံုးတူပါက ဆုေငြ(၃)သိန္း
အကၡရာတူ ဂဏန္း(၄)လံုးတူပါက ဆုေငြ(၂)သိန္း
အကၡရာတူ ဂဏန္း(၃)လံုးတူပါက ဆုေငြ(၁)သိန္း


Myanmar e-Lottery Site ႏွင့္ပါတ္သက္၍

အဆင္မေျပမႈမ်ား၊ အခက္အခဲမ်ား ရွိပါက support@myanmarelottery.com သို႔

ဆက္သြယ္ အကူအညီေတာင္းခံႏုိင္ပါသည္။


အၾကံေပးလိုသည္မ်ား ရွိပါက suggestion@myanmarelottery.com သို႔ ေပးပို႔ႏိုင္ပါသည္။


အခေၾကးေငြျဖင့္ ေၾကာ္ျငာမ်ား ထည့္သြင္းလိုပါက enquery@myanmarelottery.com သို႔

ဆက္သြယ္စံုစမ္း ေမးျမန္းႏိုင္ပါသည္။


ေက်းဇူးတင္ပါသည္။ myanmar e-lottery team

Copyright © 2008 MyanmareLottery.com , All rights reserved.