(1) Budrf

usyf odef; (15000) qk

7 9 2 9 4 1

March 2019

(1) Budrfajrmuf xDaygufpOf (1000 usyfwef )

ကျပ်သိန်း ( ၅၀၀၀) ဆုကြီး
ကျပ်သိန်း ( ၁၀၀၀) ဆုကြီး
ကျပ်သိန်း ( ၁၀၀) ယူနစ်ဆုကြီး
ကျပ်သိန်း ( ၅၀) ဆု
ကျပ် ( ၁၀) သိန်းဆု

a0a0qmqm ya'omqk


ကျပ် (၃) သိန်းဆု
ကျပ် ( ၂) သိန်းဆု
ကျပ် (၁) သိန်းဆု
ကျပ် (၅) သောင်းဆု