မဂၤလာပါ။ MyanmareLottery.com မွ ႀကိဳဆိုပါဧ။္ .... ျမန္မာ့ေအာင္ဘာေလ ထီဆုမ်ားကို ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လ မွစ၍ ေျပာင္းလဲခဲ့ေသာေၾကာင့္ ကၽြန္ေတာ္မ်ား myanmarelottery.com အေနျဖင့္ ၄င္းထီဆု အသစ္မ်ားအတြက္ တိုက္စစ္ႏိုင္ရန္ႏွင့္ ျပသေပးရန္အတြက္ နည္းပညာ အခက္အခဲ ရွိသည့္အတြက္ေၾကာင့္ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လအတြက္ ထီေပါက္စဥ္အား အခ်ိန္မွီတင္ေပးႏိုင္ရန္ပ်က္ကြက္ခဲ့သည့္အတြက္ အႏူးအညႊတ္ ေတာင္းပန္ပါသည္။ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လအတြက္ ထီေပါက္စဥ္ကို ၂၀၁၄ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လလယ္ ေနာက္ပိုင္းမွသာ ထုတ္လြင့္ေပးႏိုင္မည္ျဖစ္ပါသည္။...... အဆင္မေျပမႈမ်ား၊ အခက္အခဲမ်ား ရွိပါက support@myanmarelottery.com သို႔ ဆက္သြယ္ အကူအညီေတာင္းခံႏုိင္ပါသည္။ ...... အၾကံေပးလိုသည္မ်ား ရွိပါက suggestion@myanmarelottery.com သို႔ ေပးပို႔ႏိုင္ပါသည္။..... အခေၾကးေငြျဖင့္ ေၾကာ္ျငာမ်ား ထည့္သြင္းလိုပါက enquery@myanmarelottery.com သို႔ ဆက္သြယ္စံုစမ္း ေမးျမန္းႏိုင္ပါသည္။ .........လာေရာက္လည္ပတ္သူမ်ား ထီဆုၾကီးမ်ားဆြတ္ခူးႏိုင္ၾကပါေစ ။

free hit counters

Myanmar e-Lottery mobile application download

သိန္းဆုႀကီးမ်ား

Collapse app
က်ပ္သိန္း (၁၅၀၀) ဆုႀကီး
ထ 
291394
က်ပ္သိန္း (၁၀၀၀) ဆုႀကီး
ဂ  
248865
ကက 
627469
က်ပ္သိန္း (၅၀၀) ဆုႀကီး
သ 
216684
ဏ 
219807
ထ 
300702
က 
700475
ဓ 
888999
က်ပ္သိန္း (၃၀၀) ဆုႀကီး
ဌ 
106950
ထ 
162578
ဘ 
203199
ကင 
318317
ည 
483584
ဌ 
871418

သိန္းဆုႀကီးမ်ား

Collapse app
က်ပ္သိန္း (၁၀၀) ယူနစ္ဆုႀကီး
သ 
163978
 
ဈ 
199526
 
ဍ 
223537
 
ဃ 
241587
 
အ 
264591
 
ဈ 
311272
 
ကဃ 
393710
 
ကင 
453328
 
စ 
531796
 
ဘ 
542182
 
ဃ 
592088
 
ဗ 
612945
 
လ 
647112
 
မ 
691820
 
စ 
699819
 
က 
727137
 
ရ 
752767
 
င 
881045
 
က်ပ္သိန္း (၂၀၀) ဆုႀကီး
သ 
279384
 
မ 
383512
 
ဘ 
468215
 
ဟ 
658586
 
င 
720894
 
ထ 
790410
 
ဗ 
838186
 

သိန္းဆုႀကီးမ်ား

Collapse app
က်ပ္သိန္း (၅၀) ဆု
ကင 
100103
  
ဋ 
123003
  
ဗ 
126425
  
လ 
134394
  
ဒ 
159785
  
ဠ 
224119
  
ဠ 
228333
  
င 
298272
  
လ 
318774
  
ဈ 
364912
  
လ 
460070
  
ပ 
590107
  
ကက 
621682
  
စ 
722477
  
ရ 
765695
  
လ 
783824
  
ထ 
823615
  
ကက 
914322
  
ဗ 
974630
  
ဇ 
984539
  
က်ပ္ (၂၅) သိန္းဆု
ဆ 
135897
  
လ 
142776
  
တ 
175609
  
လ 
243952
  
ပ 
245312
  
ပ 
325605
  
ဍ 
364290
  
ကက 
378536
  
ခ 
458146
  
တ 
499522
  
ည 
550436
  
ကဃ 
623862
  
တ 
625052
  
ခ 
644743
  
ဟ 
657143
  
ဆ 
666448
  
ဖ 
668312
  
င 
716616
  
ဆ 
837620
  
သ 
879744
  

သိန္းဆုႀကီးမ်ား

Collapse app
က်ပ္ (၁၀) သိန္းဆု
ဒ 
102267
  
ဒ 
125266
  
ဘ 
126187
  
န 
228974
  
ရ 
236789
  
ကက 
241006
  
ဃ 
262785
  
ဈ 
279272
  
သ 
299657
  
အ 
312407
  
ကဃ 
316092
  
ဖ 
316290
  
ဂ 
324828
  
လ 
370215
  
ဖ 
426945
  
ဍ 
439870
  
ကဃ 
494098
  
ကင 
514894
  
ယ 
573084
  
ဍ 
613075
  
ဃ 
614637
  
ဓ 
872470
  
ဈ 
940237
  
ထ 
946049
  
ဖ 
963181
  
ဓ 
988705
  

ဆုမဲအေသး ေပါက္ဂဏန္းမ်ား

Collapse app
က်ပ္ (၅) သိန္းဆု
ကက 
149611
  
ဆ 
174464
  
ည 
183297
  
ဃ 
191188
  
ဎ 
199271
  
ဋ 
199422
  
ကဂ 
204537
  
ဇ 
301769
  
ကဂ 
305473
  
ဘ 
310702
  
ဇ 
326049
  
ရ 
331889
  
ဠ 
343148
  
ဇ 
343764
  
ဌ 
351455
  
ဠ 
360319
  
ဈ 
402537
  
ရ 
403933
  
ခ 
423573
  
ဎ 
446112
  
ဝ 
476742
  
ဒ 
523816
  
ယ 
523818
  
ဖ 
527222
  
ဠ 
549621
  
ဒ 
560235
  
မ 
561387
  
န 
570649
  
ဍ 
586220
  
ဌ 
596305
  
ဗ 
634387
  
ပ 
670653
  
ဝ 
698666
  
ဘ 
731917
  
ဃ 
759342
  
ဏ 
759713
  
ဗ 
777614
  
ဆ 
779541
  
ဋ 
779876
  
က 
797109
  
ဋ 
885532
  
ဒ 
917905
  
ဗ 
921890
  
န 
969034
  
န 
984912
  
သ 
989608
  
ဝ 
993047
  
ကက 
998706
  
ည 
999781
  
က်ပ္ (၃) သိန္းဆု
ဌ 
16756
  
မ 
19624
  
န 
33998
  
ဓ 
55650
  
ဍ 
56969
  
ရ 
70926
  
ဟ 
77745
  
ဟ 
79972
  
ဎ 
83166
  
ဖ 
89048
  

ဆုမဲအေသး ေပါက္ဂဏန္းမ်ား

Collapse app
က်ပ္ (၂) သိန္းဆု
ဎ 
1646
  
သ 
2892
  
ဖ 
4495
  
ဇ 
4529
  
ကက 
5763
  
ဒ 
6110
  
မ 
6447
  
စ 
6951
  
ကင 
8925
  
ဘ 
9360
  

ေရွ႕ဂဏန္း(၄)လံုးႏွင့္ မည္သည့္အကၡရာမဆို အစဥ္လိုက္တူ ပေဒသာယူနစ္ဆုမဲ

Collapse app
က်ပ္ (၁) သိန္းဆု
ဠ 
162
  
န 
185
  
တ 
198
  
ဈ 
218
  
ဃ 
254
  
အ 
587
  
ကဂ 
996
  
က်ပ္ (၅) ေသာင္းဆု
ဎ 
45
  
ဏ 
50
  
လ 
84
  
 

ထီေဗဒင္ တြက္ၾကမယ္

Collapse app

ထီနံပါတ္ တိုက္စစ္ရန္

Collapse app

:: Search Form ::

အႀကိမ္ : 
အကၡရာ : 
နံပါတ္ : 
 

:: အကၡရာမတူ ဂဏန္းတူ ::

အႀကိမ္ : 
အကၡရာ :   မွ   အထိ 
နံပါတ္ : 
 

:: အကၡရာတူ ဂဏန္းမတူ ::

အႀကိမ္ : 
အကၡရာ : 
နံပါတ္ :  မွ
  အထိ
 

ျမန္မာ ျပကၡဒိန္

Collapse app
တနဂၤေႏ တနလၤာ အဂၤါ ဗုဒၶဟူး ၾကာသ ေသာၾကာ စေန
30
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10

ထီဆုေျပာင္းလဲသတ္မွတ္ျခင္း အသိေပးေႀကညာခ်က္

၁။ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ေဖေဖာ္ဝါရီလ (၁) ရက္ေန႔တြင္ဖြင့္လွစ္မည့္ (၃၁၃)ႀကိမ္ေျမာက္ေအာင္ဘာေလ သိန္းထီဖြင့္ပဲြမွ စ၍ လက္ရွိဖြင့္လွစ္ေပးေနေသာ အေဒသာယူနစ္အစား ေဝေဝဆာဆာ ပေဒသာဆုမဲ မ်ားကုိ ေအာက္ပါအတုိင္း ေျပာင္းလဲဖြင့္ေပးသြားမည္ျဖစ္ပါသည္။

(က) က်ပ္သုံးသိန္းဆုမဲ (၁) ယူနစ္အတြက္ အကၡရာႏွင့္ဂဏန္း (၅) လုံးဖြင့္လွစ္ေပးမည္ျဖစ္ျပီး ယင္းအကၡရာႏွင့္ ေရွ႕ဂဏန္း (၅) လုံးအစဥ္လုိက္တူညီပါက က်ပ္သုံးသိန္းဆုရရွိမည္ျဖစ္ပါသည္။
(ခ) က်ပ္ႏွစ္သိန္းဆုမဲ (၁) ယူနစ္အတြက္အကၡရာႏွင့္ဂဏန္း (၄) လုံးဖြင့္ေပးမည္ျဖစ္ျပီး ယင္းအကၡရာႏွင့္ ေရွ႕ဂဏန္း (၄) လုံး အစဥ္လုိက္တူညီပါက က်ပ္ႏွစ္သိန္းဆုရရွိမည္ျဖစ္ပါသည္။
(ဂ) က်ပ္တစ္သိန္းဆုမဲ (၁) ယူနစ္အတြက္ အကၡရာႏွင့္ဂဏန္း (၃) လုံးဖြင့္လွစ္ေပးမည္ျဖစ္ျပီး ယင္းအကၡရာႏွင့္ ေရွ႕ဂဏန္း (၃) လုံး အစဥ္လုိက္တူညီပါက က်ပ္တစ္သိန္းဆု ရရွိမည္ျဖစ္ပါသည္။
(ဃ) က်ပ္ငါးေသာင္းဆုမဲ (၁) ယူနစ္အတြက္ အကၡရာႏွင့္ဂဏန္း (၂) လုံးဖြင့္လွစ္ေပးမည္ျဖစ္ျပီး ယင္းအကၡရာႏွင့္ ေရွ႕ဂဏန္း (၂) လုံး အစဥ္လုိက္တူညီပါက က်ပ္ငါးေသာင္းဆု ရရွိမည္ျဖစ္ပါသည္။

၂။ ၂၀၁၅ခုႏွစ္၊ေဖေဖာ္ဝါရီလ (၁) ရက္ေန႔တြင္ဖြင့္လွစ္မည့္ (၃၁၃) ႀကိမ္ေျမာက္ က်ပ္ ၂၀၀ တန္ထီဖြင့္ပြဲမွစ၍ အထူးဆုႀကီးစနစ္ျဖင့္ က်ပ္သိန္း ၁၅၀၀ဆု (၁)ဆု၊ က်ပ္သိန္း ၁၀၀၀ဆု (၂)ဆု၊ က်ပ္သိန္း ၅၀၀ဆု (၅)ဆု၊ က်ပ္သိန္း ၃၀၀ဆု (၆)ဆု၊ က်ပ္သိန္း ၂၀၀ဆု (၇)ဆု၊ ဆုတစ္ဆုခ်င္းဆုမဲမ်ားအျဖစ္ က်ပ္သိန္း ၁၀၀ဆု (၁၈)ဆု၊ က်ပ္သိန္း ၅၀ဆု (၂၀)ဆု၊ က်ပ္ ၂၅ သိန္းဆု (၂၀)ဆု၊ က်ပ္ ၁၀ သိန္းဆု (၃၀)ဆု၊ က်ပ္ ၅ သိန္းဆု (၃၄)ဆု၊ က်ပ္ (၃)သိန္း ေဝေဝဆာဆာပေဒသာဆုမဲမ်ားအျဖစ္ တစ္ယူနစ္လွ်င္ဆုမဲ ၁၀ ျဖင့္ ၁၀ ယူနစ္စနစ္အတြက္ (၁၀၀)ဆု၊ က်ပ္ (၂) သိန္းေဝေဝဆာဆာပေဒသာဆုမဲမ်ားအျဖစ္ တစ္ယူနစ္လွ်င္ဆုမဲ ၁၀၀ ျဖင့္ ၁၀ ယူနစ္အတြက္ ၁၀၀၀ ဆု၊ က်ပ္ (၁) သိန္းေဝေဝဆာဆာပေဒသာဆုမဲမ်ားအျဖစ္ တစ္ယူနစ္လွ်င္ ဆုမဲ ၁၀၀၀ ျဖင့္ ၉ ယူနစ္အတြက္ (၉၀၀၀) ဆု၊ က်ပ္ (၅) ေသာင္းေဝေဝဆာဆာပေဒသာဆုမဲမ်ားအျဖစ္ တစ္ယူနစ္လွ်င္ ဆုမဲ ၁၀၀၀၀ ျဖင့္ ၃ ယူနစ္အတြက္ (၃၀၀၀၀)ဆု၊ ဆုမဲစုစုေပါင္း (၄၀၂၄၃) ဆုဖြင့္လွစ္ေပးသြားမည္ျဖစ္ေႀကာင္း အသိေပးေႀကညာအပ္ပါသည္။

Myanmar e-Lottery Site ႏွင့္ပါတ္သက္၍

အဆင္မေျပမႈမ်ား၊ အခက္အခဲမ်ား ရွိပါက support@myanmarelottery.com သို႔

ဆက္သြယ္ အကူအညီေတာင္းခံႏုိင္ပါသည္။


အၾကံေပးလိုသည္မ်ား ရွိပါက suggestion@myanmarelottery.com သို႔ ေပးပို႔ႏိုင္ပါသည္။


အခေၾကးေငြျဖင့္ ေၾကာ္ျငာမ်ား ထည့္သြင္းလိုပါက enquery@myanmarelottery.com သို႔

ဆက္သြယ္စံုစမ္း ေမးျမန္းႏိုင္ပါသည္။


ေက်းဇူးတင္ပါသည္။ myanmar e-lottery team

Copyright © 2008 MyanmareLottery.com , All rights reserved.