မဂၤလာပါ။ MyanmareLottery.com မွ ႀကိဳဆိုပါဧ။္ .... ျမန္မာ့ေအာင္ဘာေလ ထီဆုမ်ားကို ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လ မွစ၍ ေျပာင္းလဲခဲ့ေသာေၾကာင့္ ကၽြန္ေတာ္မ်ား myanmarelottery.com အေနျဖင့္ ၄င္းထီဆု အသစ္မ်ားအတြက္ တိုက္စစ္ႏိုင္ရန္ႏွင့္ ျပသေပးရန္အတြက္ နည္းပညာ အခက္အခဲ ရွိသည့္အတြက္ေၾကာင့္ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လအတြက္ ထီေပါက္စဥ္အား အခ်ိန္မွီတင္ေပးႏိုင္ရန္ပ်က္ကြက္ခဲ့သည့္အတြက္ အႏူးအညႊတ္ ေတာင္းပန္ပါသည္။ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လအတြက္ ထီေပါက္စဥ္ကို ၂၀၁၄ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လလယ္ ေနာက္ပိုင္းမွသာ ထုတ္လြင့္ေပးႏိုင္မည္ျဖစ္ပါသည္။...... အဆင္မေျပမႈမ်ား၊ အခက္အခဲမ်ား ရွိပါက support@myanmarelottery.com သို႔ ဆက္သြယ္ အကူအညီေတာင္းခံႏုိင္ပါသည္။ ...... အၾကံေပးလိုသည္မ်ား ရွိပါက suggestion@myanmarelottery.com သို႔ ေပးပို႔ႏိုင္ပါသည္။..... အခေၾကးေငြျဖင့္ ေၾကာ္ျငာမ်ား ထည့္သြင္းလိုပါက enquery@myanmarelottery.com သို႔ ဆက္သြယ္စံုစမ္း ေမးျမန္းႏိုင္ပါသည္။ .........လာေရာက္လည္ပတ္သူမ်ား ထီဆုၾကီးမ်ားဆြတ္ခူးႏိုင္ၾကပါေစ ။

free hit counters

Myanmar e-Lottery mobile application download

သိန္းဆုႀကီးမ်ား

Collapse app
က်ပ္သိန္း (၁၅၀၀) ဆုႀကီး
ဏ 
344210
က်ပ္သိန္း (၁၀၀၀) ဆုႀကီး
ဗ 
225306
င 
287575
က်ပ္သိန္း (၅၀၀) ဆုႀကီး
င 
547209
ဌ 
568189
န 
750969
အ 
916894
စ 
958189
က်ပ္သိန္း (၃၀၀) ဆုႀကီး
ဇ 
329573
ဏ 
423686
ကစ 
762119
ကဂ 
773091
ရ 
906425
ဇ 
911991

သိန္းဆုႀကီးမ်ား

Collapse app
က်ပ္သိန္း (၁၀၀) ယူနစ္ဆုႀကီး
ကဆ 
182083
 
ကခ 
194679
 
ကခ 
306193
 
လ 
438383
 
ဖ 
447111
 
က 
516202
 
ဖ 
562091
 
ကခ 
565951
 
ဂ 
583453
 
မ 
624015
 
ဓ 
634848
 
ဋ 
663916
 
ဏ 
677356
 
ကဆ 
806639
 
န 
821262
 
ရ 
840428
 
ဋ 
972500
 
ဍ 
999693
 
က်ပ္သိန္း (၂၀၀) ဆုႀကီး
မ 
384924
 
ဂ 
471293
 
ဠ 
482130
 
ကက 
507790
 
က 
528279
 
ဟ 
978123
 
ဖ 
986611
 

သိန္းဆုႀကီးမ်ား

Collapse app
က်ပ္သိန္း (၅၀) ဆု
ဌ 
277089
  
ဃ 
316734
  
ပ 
366786
  
ရ 
383246
  
ရ 
433971
  
မ 
440395
  
ဌ 
492315
  
ဈ 
538131
  
ကဃ 
617433
  
ကဂ 
638842
  
ဝ 
650513
  
ဒ 
735336
  
ဝ 
771753
  
ကက 
780483
  
လ 
859111
  
ည 
867307
  
ည 
888457
  
ဗ 
940997
  
လ 
961118
  
ဍ 
989062
  
က်ပ္ (၂၅) သိန္းဆု
ဇ 
227911
  
ဠ 
386227
  
ဈ 
416789
  
ကခ 
434462
  
ထ 
486712
  
ကဃ 
536149
  
ပ 
553103
  
ဍ 
583328
  
ဍ 
624146
  
ကဆ 
638236
  
ကက 
638629
  
ဗ 
691106
  
ထ 
709775
  
ဎ 
746916
  
ဘ 
794947
  
ထ 
821050
  
ည 
823090
  
ဂ 
891606
  
ကင 
899928
  
ရ 
991781
  

သိန္းဆုႀကီးမ်ား

Collapse app
က်ပ္ (၁၀) သိန္းဆု
ဏ 
103628
  
သ 
122691
  
သ 
147594
  
ကဂ 
147897
  
စ 
188426
  
ဃ 
195314
  
ကဃ 
309465
  
သ 
389839
  
ဂ 
408103
  
န 
414465
  
ဇ 
443955
  
ဌ 
467785
  
ည 
491631
  
ရ 
573728
  
က 
587166
  
ပ 
638574
  
ယ 
644109
  
င 
664508
  
ဘ 
679095
  
ဝ 
736267
  
မ 
745250
  
လ 
813244
  
ကစ 
866575
  
ဖ 
898732
  
န 
911481
  
ဌ 
913026
  
ရ 
916132
  
ဝ 
918132
  
ထ 
930324
  
ဌ 
996676
  

ဆုမဲအေသး ေပါက္ဂဏန္းမ်ား

Collapse app
က်ပ္ (၅) သိန္းဆု
ထ 
160185
  
ဆ 
223814
  
တ 
231032
  
သ 
258006
  
ထ 
260989
  
စ 
293759
  
ကခ 
296414
  
င 
309267
  
ဓ 
310623
  
တ 
322315
  
န 
385747
  
လ 
387255
  
ကက 
432708
  
ထ 
472474
  
ဂ 
510211
  
သ 
560998
  
န 
594432
  
ကစ 
602357
  
ကဆ 
612882
  
လ 
642727
  
မ 
653334
  
လ 
657342
  
ဒ 
659345
  
ဝ 
722317
  
ဓ 
739106
  
ဒ 
787465
  
ဟ 
788367
  
ည 
792519
  
ဌ 
867810
  
ဋ 
927067
  
ကင 
939390
  
ကင 
962715
  
ဌ 
988264
  
ရ 
999112
  
က်ပ္ (၃) သိန္းဆု
င 
10394
  
ဆ 
40667
  
ကခ 
54120
  
ခ 
57393
  
ကင 
60004
  
ဈ 
60788
  
ဌ 
65436
  
ကခ 
69013
  
ကက 
70524
  
ကဂ 
97835
  

ဆုမဲအေသး ေပါက္ဂဏန္းမ်ား

Collapse app
က်ပ္ (၂) သိန္းဆု
ဏ 
1575
  
ဠ 
1838
  
ကဆ 
2376
  
တ 
2577
  
ခ 
3661
  
ရ 
3695
  
တ 
6509
  
အ 
7299
  
ကခ 
7538
  
မ 
7850
  

ေရွ႕ဂဏန္း(၄)လံုးႏွင့္ မည္သည့္အကၡရာမဆို အစဥ္လိုက္တူ ပေဒသာယူနစ္ဆုမဲ

Collapse app
က်ပ္ (၁) သိန္းဆု
င 
237
  
ကဂ 
405
  
င 
443
  
ပ 
592
  
ကဂ 
640
  
တ 
715
  
ဍ 
754
  
ဖ 
972
  
ဒ 
990
  
က်ပ္ (၅) ေသာင္းဆု
ကခ 
37
  
ဋ  
71
  
ကက 
74
  
 

ထီေဗဒင္ တြက္ၾကမယ္

Collapse app

ထီနံပါတ္ တိုက္စစ္ရန္

Collapse app

:: Search Form ::

အႀကိမ္ : 
အကၡရာ : 
နံပါတ္ : 
 

:: အကၡရာမတူ ဂဏန္းတူ ::

အႀကိမ္ : 
အကၡရာ :   မွ   အထိ 
နံပါတ္ : 
 

:: အကၡရာတူ ဂဏန္းမတူ ::

အႀကိမ္ : 
အကၡရာ : 
နံပါတ္ :  မွ
  အထိ
 

ျမန္မာ ျပကၡဒိန္

Collapse app
တနဂၤေႏ တနလၤာ အဂၤါ ဗုဒၶဟူး ၾကာသ ေသာၾကာ စေန
30
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10

ထီဆုေျပာင္းလဲသတ္မွတ္ျခင္း အသိေပးေႀကညာခ်က္

၁။ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ေဖေဖာ္ဝါရီလ (၁) ရက္ေန႔တြင္ဖြင့္လွစ္မည့္ (၃၁၃)ႀကိမ္ေျမာက္ေအာင္ဘာေလ သိန္းထီဖြင့္ပဲြမွ စ၍ လက္ရွိဖြင့္လွစ္ေပးေနေသာ အေဒသာယူနစ္အစား ေဝေဝဆာဆာ ပေဒသာဆုမဲ မ်ားကုိ ေအာက္ပါအတုိင္း ေျပာင္းလဲဖြင့္ေပးသြားမည္ျဖစ္ပါသည္။

(က) က်ပ္သုံးသိန္းဆုမဲ (၁) ယူနစ္အတြက္ အကၡရာႏွင့္ဂဏန္း (၅) လုံးဖြင့္လွစ္ေပးမည္ျဖစ္ျပီး ယင္းအကၡရာႏွင့္ ေရွ႕ဂဏန္း (၅) လုံးအစဥ္လုိက္တူညီပါက က်ပ္သုံးသိန္းဆုရရွိမည္ျဖစ္ပါသည္။
(ခ) က်ပ္ႏွစ္သိန္းဆုမဲ (၁) ယူနစ္အတြက္အကၡရာႏွင့္ဂဏန္း (၄) လုံးဖြင့္ေပးမည္ျဖစ္ျပီး ယင္းအကၡရာႏွင့္ ေရွ႕ဂဏန္း (၄) လုံး အစဥ္လုိက္တူညီပါက က်ပ္ႏွစ္သိန္းဆုရရွိမည္ျဖစ္ပါသည္။
(ဂ) က်ပ္တစ္သိန္းဆုမဲ (၁) ယူနစ္အတြက္ အကၡရာႏွင့္ဂဏန္း (၃) လုံးဖြင့္လွစ္ေပးမည္ျဖစ္ျပီး ယင္းအကၡရာႏွင့္ ေရွ႕ဂဏန္း (၃) လုံး အစဥ္လုိက္တူညီပါက က်ပ္တစ္သိန္းဆု ရရွိမည္ျဖစ္ပါသည္။
(ဃ) က်ပ္ငါးေသာင္းဆုမဲ (၁) ယူနစ္အတြက္ အကၡရာႏွင့္ဂဏန္း (၂) လုံးဖြင့္လွစ္ေပးမည္ျဖစ္ျပီး ယင္းအကၡရာႏွင့္ ေရွ႕ဂဏန္း (၂) လုံး အစဥ္လုိက္တူညီပါက က်ပ္ငါးေသာင္းဆု ရရွိမည္ျဖစ္ပါသည္။

၂။ ၂၀၁၅ခုႏွစ္၊ေဖေဖာ္ဝါရီလ (၁) ရက္ေန႔တြင္ဖြင့္လွစ္မည့္ (၃၁၃) ႀကိမ္ေျမာက္ က်ပ္ ၂၀၀ တန္ထီဖြင့္ပြဲမွစ၍ အထူးဆုႀကီးစနစ္ျဖင့္ က်ပ္သိန္း ၁၅၀၀ဆု (၁)ဆု၊ က်ပ္သိန္း ၁၀၀၀ဆု (၂)ဆု၊ က်ပ္သိန္း ၅၀၀ဆု (၅)ဆု၊ က်ပ္သိန္း ၃၀၀ဆု (၆)ဆု၊ က်ပ္သိန္း ၂၀၀ဆု (၇)ဆု၊ ဆုတစ္ဆုခ်င္းဆုမဲမ်ားအျဖစ္ က်ပ္သိန္း ၁၀၀ဆု (၁၈)ဆု၊ က်ပ္သိန္း ၅၀ဆု (၂၀)ဆု၊ က်ပ္ ၂၅ သိန္းဆု (၂၀)ဆု၊ က်ပ္ ၁၀ သိန္းဆု (၃၀)ဆု၊ က်ပ္ ၅ သိန္းဆု (၃၄)ဆု၊ က်ပ္ (၃)သိန္း ေဝေဝဆာဆာပေဒသာဆုမဲမ်ားအျဖစ္ တစ္ယူနစ္လွ်င္ဆုမဲ ၁၀ ျဖင့္ ၁၀ ယူနစ္စနစ္အတြက္ (၁၀၀)ဆု၊ က်ပ္ (၂) သိန္းေဝေဝဆာဆာပေဒသာဆုမဲမ်ားအျဖစ္ တစ္ယူနစ္လွ်င္ဆုမဲ ၁၀၀ ျဖင့္ ၁၀ ယူနစ္အတြက္ ၁၀၀၀ ဆု၊ က်ပ္ (၁) သိန္းေဝေဝဆာဆာပေဒသာဆုမဲမ်ားအျဖစ္ တစ္ယူနစ္လွ်င္ ဆုမဲ ၁၀၀၀ ျဖင့္ ၉ ယူနစ္အတြက္ (၉၀၀၀) ဆု၊ က်ပ္ (၅) ေသာင္းေဝေဝဆာဆာပေဒသာဆုမဲမ်ားအျဖစ္ တစ္ယူနစ္လွ်င္ ဆုမဲ ၁၀၀၀၀ ျဖင့္ ၃ ယူနစ္အတြက္ (၃၀၀၀၀)ဆု၊ ဆုမဲစုစုေပါင္း (၄၀၂၄၃) ဆုဖြင့္လွစ္ေပးသြားမည္ျဖစ္ေႀကာင္း အသိေပးေႀကညာအပ္ပါသည္။

Myanmar e-Lottery Site ႏွင့္ပါတ္သက္၍

အဆင္မေျပမႈမ်ား၊ အခက္အခဲမ်ား ရွိပါက support@myanmarelottery.com သို႔

ဆက္သြယ္ အကူအညီေတာင္းခံႏုိင္ပါသည္။


အၾကံေပးလိုသည္မ်ား ရွိပါက suggestion@myanmarelottery.com သို႔ ေပးပို႔ႏိုင္ပါသည္။


အခေၾကးေငြျဖင့္ ေၾကာ္ျငာမ်ား ထည့္သြင္းလိုပါက enquery@myanmarelottery.com သို႔

ဆက္သြယ္စံုစမ္း ေမးျမန္းႏိုင္ပါသည္။


ေက်းဇူးတင္ပါသည္။ myanmar e-lottery team

Copyright © 2008 MyanmareLottery.com , All rights reserved.